Primopredaja nepokretnosti

 

 

Značaj primopredaje

 

Primopredaja nepokretnosti je izuzetno važan momenat u postupku kupoprodaje, koji nikako ne smete potceniti i prepustiti improvizaciji. To je trenutak kada prodavac predaje ključeve kupcu, čime kupac ulazi u posed i nadalje preuzima odgovornost nad nekretninom.

Primopredajom prodavac izvršava svoju glavnu ugovornu obavezu. Prodavac više nema obaveze prema nekretnini, osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom.

Primopredaja u novogradnji uključuje detaljan pregled nekretnine kako bi se utvrdilo da li postoje materijalni nedostaci. Prodavac-investitor će isti biti dužan da otkloni u primerenom roku. Kod starogradnje nekretnina se uglavnom kupuje u „viđenom stanju“.

 

 

Saveti stručnjaka

 

Preporučljivo je da prodavac na vreme počne sa organizovanjem selidbe (npr. 10-tak dana pre isteka roka za iseljenje), tako što će obezbediti pomoć za iznošenje stvari i pouzdanog prevoznika, kako bi imao dovoljno vremena da angažuje zamenu za slučaj otkazivanja.

Pakovanje stvari treba otpočeti najmanje 5 dana pre zakazanog dolaska prevoza. Ukoliko je u pitanju višečlano domaćinstvo i veća nekretnina sigurno će vam trebati više vremena.

Iznošenje stvari je poželjno okončati dan pre zakazanog termina primopredaje stana kupcu. Lako ćete neke lične i sitnije stvari izneti neposredno pre primopredaje. Treba biti pribran, jer ne treba ni previše žuriti kako se nešto ne bi zaboravilo ili oštetilo.

 

 

Još neki saveti stručnjaka

 

Na dan primopredaje stana poželjno je da kupac još jednom obiđe stan, da bi utvrdio da je ispražnjen od svih lica i stvari i spreman za primopredaju, u skladu sa Predugovorom ili Ugovorom.

Međutim, može se desiti da stan još uvek nije u celosti ispražnjen (neke stvari nije uvek moguće predvideti!). U toj situaciji kupac može, opreza radi, zadužiti osobu od poverenja koja bi ostala u stanu dok se ne završi iseljenje, a sve dok ugovorne strane obavljaju ostale zakazane korake (overa Ugovora, isplata u banci i slično).

Nakon uspešno sprovedene primopredaje kupac konačno može odahnuti. Promeniće cilindar na ulaznim vratima stana, zameniti pločicu sa prezimenom i oznaku na poštanskom sandučiću i početi sa useljenjem svojih pokretnih stvari.

 

 

Zaključak

 

Na kraju, ali ne i kao najmanje važno. Sve ovo je mnogo lakše reći nego u praksi izvesti. Moguće su razne objektivne i subjektivne poteškoće koje vam mogu povećati ionako prisutan stres. Zato kupujte stan preko registrovane agencije za nekretnine koja će umesto vas brinuti o ovim stvarima i koja će za potencijalne probleme imati rešenje!

 

 

 

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms