Određivanje oglasne cene nekretnine

Određivanje cene je važan aspekt u procesu transakcija nekretninama, jer bitno utiče na uspešnost prodaje ili izdavanja nekretnine. Evo nekih od razloga zašto su cene nekretnina važne.


Utiče na tražnju

Ispravno određivanje cene nekretnine je od suštinskog značaja za privlačenje potencijalnih kupaca ili zakupaca. Ako je cena određena previsoko, to može da odvrati interesente. Sa druge strane, cena koja je preniska može dovesti do niske profitne marže za prodavca ili zakupca.


Konkurentnost

Konkurentna cena nekretnine može prodavcu ili stanodavcu dati prednost na tržištu u odnosu na konkurenciju. Odgovarajućim cenama nekretnine, ona se može izdvojiti od sličnih nekretnina na sličnoj lokaciji i privući više potencijalnih kupaca ili zakupaca.


Ubrzavanje prodaje ili izdavanja

Određivanje cene nekretnine na odgovarajući način može pomoći u smanjenju vremena koje oglašena nekretnina provodi na tržištu. Ako je cena imovine previsoka, može potrajati duže da se proda ili izda, a samim tim uticati na pad tražnje za konkretnom nekretninom.


Pregovaračka pozicija

Realno određivanje cene takođe može dati prodavcu ili stanodavcu dobru početnu poziciju za pregovore sa potencijalnim kupcima ili zakupcima, čime potencijalno mogu postići bolji posao.


Maksimiziranje profita

Ispravno određivanje cene nekretnine može pomoći da se maksimizira profit od prodaje ili izdavanja nekretnine. Određivanjem prave cene, prodavac ili stanodavac dobija najbolji mogući povraćaj svoje investicije, što je prevashodni cilj.


Piramida cena nekretnina prikazuje koliko određivanje cene može da utiče na interesovanje potencijalnih kupaca ili zakupaca.

Da zaključimo, oglasne cene nekretnina su važne za privlačenje potencijalnih kupaca ili zakupaca, konkurentnost i skraćivanje vremena koje nekretnina provede na tržištu, pregovaračku poziciju i maksimiziranje profita. Određivanjem cene nekretnine na odgovarajući način, licencirani agenti za nekretnine mogu pomoći da se ostvari uspešna transakcija na zadovoljstvo svih uključenih strana.
Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.


Nenad Pavlovic

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms