Kupovina stana – najbitniji faktori

 


Kada je u pitanju kupovina nekretnine tri najvažnija faktora koja treba uzeti u obzir su: cena, lokacija i sadržaji (karakteristike). Hajde da se pozabavimo svakim od ovih faktora i njihovim međusobnim odnosom.

 

Cena

Cena nekretnine je najčešće prva stvar koju kupci razmatraju. Važno je odrediti budžet i držati ga se. Kupci treba da budu svesni svih dodatnih troškova u vezi sa imovinom, kao što su održavanje, porez na prenos apsolutnih prava, porez na imovinu, naknade banci, javnom beležniku, agenciji za nekretnine, itd.


 

Lokacija

Lokacija nekretnine je ključni faktor koji treba uzeti u obzir jer najviše utiče na cenu. Kupci u zavisnosti od svojih potreba treba da razmisle o blizini škole, radnog mesta, parka, prodavnica, stanice javnog prevoza, itd. Ne treba zaboraviti ni bezbednost susedstva, kao i potencijal lokacije za budući razvoj.


 

Karakteristike (sadržaji)

Karakteristike nekretnine mogu se veoma razlikovati, a kupci treba da uzmu u obzir svoje individualne želje, potrebe i navike. Neke zajedničke karakteristike koje treba uzeti u obzir uključuju strukturu stana, broj spavaćih soba i kupatila, stanje, spratnost, vrstu grejanja, postojanje terase, lifta, itd.

 

 

Međutim, želje moramo uskladiti sa realnošću. Kako bismo najjednostavnije predstavili odnos ova tri faktora – poslužićemo se grafičkim prikazom. Praksa je pokazala da će kupac u ogromnoj većini slučajeva prilikom kupovine uspeti u potpunosti da ispuni dva od tri faktora. Kupovina stana je proces koji najčešće zahteva određeni kompromis između cene koju biste mogli i hteli da platite, lokacije koja vam odgovara i karakreristika (sadržaja) koje očekujete da stan ima.

 

Na kraju, odluka o kupovini nekretnine treba da se zasniva na pažljivom razmatranju svih ovih faktora i preferencija. Važno je da radite sa agentom za nekretnine od poverenja. To vam može pomoći da donesete najbolju odluku za svoju porodicu i sebe.

 

 

 

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic