Povećanje cene kvadrata


Tržište nekretnina je veoma dinamično tržište. Postoji više faktora koji mogu uticati na povećanje cena kvadratnog metra nekretnina. Navešćemo neke koje smatramo najvažnijim.Promene u ponudi i tražnji

Zakon ponude i tražnje kao osnovni princip slobodne tržišne ekonomije se primenjuje na sve vrste robe i usluga. Tržište nekratnina nije izuzetak. Ako postoji visoka potražnja za nekretninama u određenom području, a ponuda je ograničena cene kvadratnog metra moraju porasti.Stanje tržišta

Ekonomski uslovi i opšte stanje tržišta nekretnina mogu uticati na cene. Na primer, u periodima ekonomske i političke stabilnosti, cene nekretnina obično rastu, što može dovesti do povećanja cena i vrednosti nekretnina.Visina kamatnih stopa

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koju banke koriste kao osnovu za određivanje kamatnih stopa na kredite koje nude svojim klijentima. Kupci koji optiraju za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom trebaju biti svesni da će im se mesečna rata menjati u zavisnosti od kretanja Euribora. Niske kamatne stope pospešuju tražnju i samim tim utiču na povećanje cene kvadrata na tržištu.Lokacija

Dinamika tržišta nekretnina može biti različita u različitim delovima grada. Nekretnine u atraktivnim i popularnim delovima grada obično imaju više cene po kvadratnom metru.Urbanistički planovi

Planovi za razvoj infrastrukture, javnog prevoza ili izgradnje komercijalnih objekata (npr. tržnih centara) u određenom delu grada mogu uticati na povećanje cene nekretnina.Demografski trendovi

Promene u demografiji poput rasta ili smanjenja broja stanovnika, prosečne starosti populacije, migracija, direktno utiču na potražnju za određenim tipovima nekretnina i lokacijama.Kvalitet gradnje i opremljenost

Povećanje kvaliteta gradnje, sa luksuznim sadržajima i visokokvalitetnom ugrađenom opremom, utiču na povećanje cene.Navedeni faktori zajedno mogu uticati na dinamiku tržišta nekretnina i rezultirati povećanjem cena kvadratnog metra. Praćenje ove dinamike je važno za kupce, ali i za prodavce nekretnina, kako bi se donosile kvalitetne odluke na tržištu nekretnina.

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms