Zakupiti ili kupiti stan?

Odluka između iznajmljivanja i kupovine nekretnine je dilema sa kojom se mnogi barem jednom suoče u toku života. Izbor između kupovine i iznajmljivanja nekretnine utiče na način života, finansije i perspektivu pojedinca i njegove porodice. Nažalost, neko ovu dilemu neće imati, jer mu finansijske prilike to ne omogućavaju.

Ova odluka ima životne implikacije, te je važno uočiti ključne razlike između zakupa i kupovine pre donošenja odluke.Prednosti zakupa 

 

 • Manje ulaganja

Najočiglednija prednost iznajmljivanja nekretnine je manji finansijski izdatak u startu, u vidu znatno niže mesečne zakupnine u odnosu na kupoprodajnu cenu (u celosti ili potrebnog učešća za kupovinu na kredit). Dodajte ovome nepostojanje troškova preuređenja i održavanja imovine koji dolaze kasnije. Zakupac i stanodavac Ugovorom o zakupu dogovaraju uslove zakupa, kao na primer datume dospeća zakupnine i dužinu trajanja zakupa. Zakupci unapred znaju koje troškove da očekuju za kiriju i režije svakog meseca, što im omogućava da planiraju druge troškove.


 • Manja odgovornost

Prilikom iznajmljivanja nekretnine, stanodavac je odgovoran za većinu održavanja i popravki. To znači da zakupci mogu uštedeti svoj novac i vreme (i živce!) tako što ne moraju da brinu o investicionom održavanju i krupnim popravkama. Kada nešto krene po zlu u iznajmljenom stanu, stanari moraju bez odlaganja prijaviti problem stanodavcu ili upravniku zgrade. Zakupodavci su dužni da reše problem što je pre moguće, da bi omogućili korišćenje imovine kako je ugovoreno.


 • Jednostavna promena lokacije

Ako su vaše profesionalne ili porodične obaveze takve da se od vas ne očekuje da provedete na jednoj lokaciji duži vremenski period, moguće je da se nećete vezati za određenu lokaciju kao svoju trajnu bazu. Zakup vam omogućuje da bez velikih komplikacija promenite lokaciju u slučaju potrebe i tako nikada ne budete u “pogrešnom” delu grada.

 


Nedostaci zakupa

 

 • Nemogućnost prilagođavanja nekretnine

Zakupci imaju ograničenu mogućnost menjanja karakteristika zakupljene nekretnine. Na primer, imate kućnog ljubimca ili biste da sami osmislite enterijer stana. Često malo možete da uradite da biste rešili ova pitanja u slučaju zakupa. Morate dobiti saglasnost stanodavca pre nego što izvršite bilo kakve veće promene na nekretnini, osim ako su takve promene izričito navedene u Ugovoru o zakupu (što je retkost). Stanodavci nemaju uvek poverenje u zakupce i njihove ideje koje bi „poboljšale“ nekretninu, tako da bi svaka neovlašćena prepravka značila da će zakupac biti dužan da sve vrati u pređašnje stanje o svom trošku. Što se tiče popravki uređaja i tehnike, zakupci mora da se oslone na stanodavca, čime gube kontrolu nad kvalitetom popravki.


 • Neuvećavanje kapitala

Sve što ponesete sa sobom kada se iselite iz zakupljenog stana su vaše lične stvari, uključujući eventualno vaše komade nameštaja. Zakupom se ne uvećava vaš kapital, već isključivo kapital vlasnika nekretnine.


 • Promenljivost zakupnine

Ako je Ugovor o zakupu predviđen za periodičnu obnovu, što se obično dešava svakih 6 do 12 meseci (zavisi šta je ugovoreno), možda ćete se suočiti sa neprijatnom situacijom za svakog zakupca, a to je uvećanje iznosa zakupnine od strane vlasnika nekretnine. Tada ćete možda biti prinuđeni da tražite drugu nekretninu koja se uklapa u vaš budžet.Prednosti kupovine

  

 • Odlična investicija na dugi rok

Razvoj tržišta u Srbiji i povećana tražnja su doneli profit mnogim vlasnicima koji su odlučili da prodaju nekretninu tokom prethodnih 10-tak godina. Dugoročno, tržište nekretnina za stanovanje se pokazalo kao odlična investicija.


 • Rate za kredit mogu biti u nivou zakupnina

COVID-19 je imao samo privremeni negativan efekat na stambeno tržište. Dodatno, ulaganje na domaćem tržištu je u poslednjih 10-tak godina naročito bilo isplativo zato što su kamate na stambene kredite bile na  niskom nivou (u poslednjih godinu dana u konstantnom postepenom rastu, ali i zakupnine su u konstantnom rastu).


 • Rast vrednosti nekretnine u vlasništvu

Ima više finansijskog smisla kupiti, a ne iznajmiti nekretninu, ako na konkretnoj lokaciji planirate da živite duži vremenski period. Posebno ako je u pitanju deo grada koji se razvija i za koji se očekuje značajno uvećanje tržišne vrednosti nekretnina.

 

 • Uvećavanje kapitala

Jedan od faktora koji ide u prilog kupovini nekretnine je uvećanje sopstvenog kapitala kroz kupovinu nekretnine. Kada investirate u imovinu i izvršite neophodne popravke vrednost imovine će se uvećati. Možete prodati nekretninu čime ostvarujete profit ili iskoristiti sredstva dobijena prodajom za kupovinu druge nekretnine. Zakupac koji napusti iznajmljenu nekretninu dobiće nazad svoj depozit, ali neće uvećati svoj kapital.


 • Mogućnost prilagođavanja nekretnine (personalizacija)

Kada posedujete nekretninu, imate potpunu kontrolu nad održavanjem i popravkama iste. Možete angažovati izvođače i servisere po svom izboru i izvršiti popravke vodeći računa i o svom rasporedu. Kada posedujete nekretninu, možete je personalizovati, tj. dati svoj pečat unošenjem promena i poboljšanja u skladu sa vašim ukusom i potrebama.Nedostaci kupovine 

 

 • Visoki početni troškovi

Troškovi kupovine uključuju razne naknade kao što su: porez na imovinu, osiguranje imovine, kamata na stambeni kredit, provizije, takse i drugi troškovi čiji iznos zavisi od vrednosti nekretnine, načina plaćanja, tarifa, poslovne politike banke, itd.


 • Manjak fleksibilnosti

Ako je stabilnost jedna od prednosti posedovanja nekretnine, možda će biti teže prihvatiti ponudu za posao koja zahteva da svakodnevno putujete na drugu udaljenu lokaciju. Ipak, brzina kojom se nekretnine prodaju u slučaju potrebe umanjuje značaj ovog potencijalnog nedostatka.


 • Troškovi održavanja

Ako posedujete nekretninu, vi ste zaduženi za popravke, posebno ako želite da to uradite sami kako biste uštedeli novac. Neke stvari svakako zahtevaju angažovanje stručnjaka, jer improvizacija može prouzrokovati štetu. Posedovanje nekretnine uključuje periodične obaveze kao na primer: krečenje, popravke uređaja, orezivanje žbunja, košenje trave, čišćenje oluka, čišćenje prilaza od snega, itd. One su izraženije kod vlasnika kuća (naročito kada se u kući ne boravi tokom cele godine).Zaključak

 

Na kraju, ali ne i kao najmanje važno. Odluka o zakupu ili kupovini nekretnine je složena i zahteva razmatranje niza faktora. Iznajmljivanje nudi fleksibilnost, niže prvobitne troškove i manje odgovornosti za održavanje, dok kupovina daje potencijal za dugoročnu finansijsku dobit, stabilnost i mogućnost personalizacije.

Odluka da li je “pametnije” iznajmiti ili kupiti nekretninu zavisiće od svakog konkretnog slučaja, odnosno subjektivnih okolnosti (finansijska situacija, lične potrebe, način života, planovi za budućnost i drugo) i objektivnih okolnosti (prilike na tržištu, uslovi banaka i drugo). Odluka je samo Vaša.

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms