Renoviranje stana

Renoviranje stana može biti uzbudljiv projekat koji vam omogućava da transformišete svoj životni prostor tako da više odgovara vašim potrebama i stilu. Bilo da ste tek kupili stan koji zahteva renoviranje ili biste da osvežite stan u koji se dugo vremena nije ulagalo, jedno je sigurno – očekuje vas zahtevan zadatak. Najveća neizvesnost tiče se trajanja, troškova i pronalaženja majstora. Evo nekoliko važnih koraka koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja renoviranja.


1. Definišite cilj renoviranja

Razmislite šta želite da postignete renoviranjem. Da li želite da promenite izgled prostora, poboljšate funkcionalnost, povećate energetsku efikasnost ili sve gore navedeno?


2. Odredte budžet

Uspostavite realan budžet koji uključuje rad, materijale, takse za dozvole i neočekivane troškove. Važno je da imate jasnu predstavu koliko možete da priuštite da potrošite, jer će vas u toku renoviranja verovatno zadesiti i radovi koji podižu ukupnu cenu poduhvata. Ukupni troškovi mogu varirati u zavisnosti od kvaliteta izabranih materijala.


3. Odredite rok

Izradite ukupan vremenski okvir za realizaciju projekta renoviranja. Možete predvideti faze, tzv. situacije, za koje biste vezali plaćanje. Uzmite u obzir faktore poput vremenskih prilika, vremena isporuke materijala, dostupnosti izvođača.


4. Angažujte profesionalce

U zavisnosti od obima vašeg renoviranja, možda ćete morati da angažujete arhitekte, dizajnere enterijera ili izvođače radova. U izboru vam može pomoći preporuka zadovoljnog klijenta. Ne oslanjajte se na usmene dogovore. Insistirajte na zaključivanju Ugovora za uslugu izrade dizajna enterijera i izvođenje radova u stanu. Time ćete definisati međusobna prava i obaveze, rokove, dinamiku plaćanja, itd. Na taj način izbegavate potencijalne nesporazume.


5. Pribavite potrebne dozvole

Oko ovoga nema improvizacije. Proverite u odeljenju za građevinske poslove lokalne uprave da li su potrebne dozvole za takvu vrstu i obim radova i kakva je dozvola potrebna – građevinska ili “mala” građevinska dozvola. Podnesite blagovremeno Zahtev. Nepribavljanje neophodne dozvole može dovesti do novčanih kazni i nalaganja vraćanja u pređašnje stanje od strane građevinske inspekcije!

 

6. Obavestite komšije

Kontaktirajte upravnika stambene zajednice i najavite izvođenje radova u stanu. Na vidnom mestu u zgradi istaknite Obaveštenje o tome u kom stanu se izvode radovi i u kom periodu. Unapred se izvinite zbog buke do koje će neminovno dolaziti. Slobodno na Obaveštenju nacrtajte nešto simpatično ili dopišite nešto duhovito, to može “razoružati” i najveća gunđala u zgradi.

 

7. Odaberite materijale

Odaberite materijale koji su u skladu sa vašom vizijom dizajna, budžetom i životnim stilom. Uzmite u obzir faktore kao što su izdržljivost i održavanje. Oko ovoga će vam dobro doći savet dizajnera enterijera i majstora koji će materijal ugrađivati.

 

8. Imajte dobru komunikaciju

Održavajte stalnu komunikaciju sa svojim izvođačima tokom procesa renoviranja. Jasno prenesite svoja očekivanja i odmah rešite sve nedoumice. Eventualne prigovore iznesite na vreme.

 

9. Pratite napredak radova

Redovno proveravajte posao koji se obavlja kako biste bili u toku i sigurni da se vrši u skladu sa vašim zahtevima i standardima u građevinarstvu. Odmah reagujte u situacijama kada se odstupa od plana. U vezi ovoga možete angažovati stručnu pomoć koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova i koja će videti sve ono što vi kao laik ne vidite.

 

10. Poštujte kućni red

 Zarad dobrosusedskih odnosa i izbegavanja neprijatnosti (i potencijalnih prijava i kazni), postarajte se da majstori ne obavljaju radove kada im nije vreme.

 

11. Obavite opremanje

Kako se renoviranje bliži kraju, osmislite i dogovorite isporuku opreme i namještaja. Ovi završni detalji mogu u velikoj meri uticati na ukupan izgled vašeg “novog” stana. Oko odabira nameštaja i dekorativnih detalja možete se konsultovati sa dizajnerom enterijera ili ga čak angažovati da to obavi umesto vas, ukoliko budžet dozvoljava.

 

12. Počistite za sobom

 Postarajte se da u toku obavljanja radova majstori za sobom čiste građevinski šut i ostalo smeće. Ovo se naročito odnosi na zajedničke prostorije zgrade (stepenište, ulaz, lift, itd). Znajte da se ova vrsta otpada ne odlaže u kontejner, već se odvozi na predviđenu deponiju. U suprotnom, rizikujete prijavu i izvesnu novčanu kaznu od strane komunalne policije.

 

Na kraju, važno je da se svi ukućani naoružaju strpljenjem. Kada se renoviranje uspešno završi, uživaćete svi u svom preuređenom stanu. Bićete zadovoljni, jer je to rezultat vaše vizije i truda!

 

 

 

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms