Koliko vredi vaša nekretnina


Kada planirate da prodate nekretninu, prvo pitanje koje ćete postaviti svom licenciranom agentu za nekretnine jeste koliko na tržištu vredi vaša nekretnina. Fer procena tržišne vrednosti itekako može uticati na to koliko će trajati prodaja i koliki ćete prihod ostvariti po okončanju posla. Postoje brojni faktori koji utiču na tržišnu vrednost nekretnine.


Očigledan odgovor na postavljeno pitanje bio bi da nekretnina vredi onoliko koliko je neko spreman da plati za nju. Naravno, u praksi stvari nisu baš tako jednostavne. Ako biste, na primer, isto pitanje postavili laiku, poreskom službeniku, agentu za nekretnine ili ovlašćenom procenitelju, verovatno biste dobiti različite odgovore.


Polazna tačka za utvrđivanje vrednosti vaše nekretnine mogu biti tražena cena uporedivih nekretnina na sličnoj lokaciji i cene koje su postignute u skorije vreme, ukoliko su vam takvi podaci uopšte dostupni. Međutim, ne biste se smeli uzdati u oglasne cene, jer vas to može odvesti u pogrešnom smeru. Tek se u “proverene” komšijske priče na temu za koliko je prodata susedna kuća ne smete uzdati…


Ako želite da prodate, kupite ili biste samo da znate kakva je situacija na tržištu nekretnina u vašem području, neophodno je obratiti se profesionalcima koji prate tržišne trendove. Agencije za nekretnine bave se aktivnostima na tržištu na dnevnom nivou. Izbor efikasnog i kvalitetnog agenta za nekretnine koji će voditi postupak prodaje ili kupovine u vaše ime donosi brojne prednosti. Oni najbolje znaju koliko sličnih nekretnina je dostupno za kupovinu, prosečne plaćene cene u prošlosti i kolika je trenutna tražnja.


Stručnjak za nekretnine će, pre svega, dati objektivnu procenu tržišne vrednosti vaše nekretnine. Agenti za nekretnine vrše uporednu analizu tržišta uzimajući u obzir različite parametre. Ovo će vam pomoći da odredite početnu prodajnu cenu ili cenu koju ćete ponuditi prilikom kupovine. Iako nije tako detaljna i precizna kao procena ovlašćenog procenitelja (koji će vam svakako biti neophodan pri kupovini nekretnine uz pomoć stambenog kredita), od velike je pomoći prilikom donošenja odluka u vezi prometa nekretnina, a takve odluke u nekim situacijama moraju biti brze.


Više faktora može uticati na vrednost nekretnine. Takođe, ne utiču svi faktori podjednako. Evo samo nekih od njih:

 • lokacija,
 • starost objekta,
 • stanje nekretnine,
 • spratnost,
 • veličina nekretnine,
 • uknjiženost,
 • okolnosti na lokalnom tržištu,
 • postojanje terase ili balkona,
 • postojanje lifta u zgradi,
 • sistem grejanja,
 • sadržaji u okolini,
 • saobraćajna povezanost, itd.


Da zaključimo. Kada agent za nekretnine pravilno utvrdi sve faktore koji utiču na vrednost vašeg stana, kuće, lokala ili garaže, biće lakše uspostaviti realnija očekivanja u konkretnom slučaju.

Napomena: Ovaj članak, stavovi i/ili preporuke koje sadrži, su isključivo u informativne svrhe. Tekstovi sadržani u Blogu ne treba da se tumače kao pravni, poslovni, investicioni, poreski ili slični saveti. Autori neće biti odgovorni ni na koji način za bilo kakvu eventualnu štetu koju je pretrpelo lice kao rezultat primene sadržaja u ovim člancima ili odluke donete na osnovu sadržaja članaka.

Nenad Pavlovic